Pátrání začalo v roce 2017, přesně čtyři sta let po smrti Jana Jiřího ze Švamberka. Tehdy odborný tým ještě nevěděl, zda se hrobka jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů v kostele nachází a v jakém je stavu. Georadarové snímky nález potvrdily, a tak přišel na řadu průzkumný vrt a sonda. Díky nim vědci poprvé přinesli jedinečné snímky bohatě zdobeného sarkofágu, na jehož víku je šlechticův portrét. „Je to nádherná podobizna šlechtice, který klečí a modlí se. Nad hlavou má anděla, který ho jednou rukou korunuje, ve druhé ruce má palmovou ratolest. Věc v našich zemích nevídaná. Víko je pokryté zlatým písmem,“ vypráví v dokumentu Šindelář.

| Video: Youtube

Nález byl natolik unikátní, že skupina pod zem poslala novou sondu. A odkrylo se další neuvěřitelné tajemství. Sarkofág, zřejmě z mědi nebo bronzu, je pokrytý zlatými nápisy v němčině. Podle Šindeláře jde pravděpodobně o biblické citáty. Schránce vévodí nepravá madla v podobě lidských lebek. Kolem nich jsou do kruhu vzájemně propletení hadi s otevřenou tlamou a vyplazeným jazykem. Odborníkům dlouho symbolika vrtala hlavou, ale nakonec i tuto záhadu rozluštili.

Začali totiž podrobně zkoumat šlechticův portrét. „Z popisu pohřbu Jana Jiřího jsme věděli, že sarkofág byl původně zdoben nádhernými zlatými a stříbrnými švambersko-rožmberskými erby. Věděli jsme, že na víku rakve byla umístěna zlacená přilba zdobená nespočtem perel. Jenomže máme také velice dobrý popis toho, že v roce 1620 dobylo Ronšperk, dnešní Poběžovice, vojsko císařské armády. Protože se Ronšperk odmítl vzdát, vojáci se mstili na živých i mrtvých. Vtrhli do kostela a vyrabovali ho. Dokonce se probourali do hrobky Jana Jiřího, rozpárali rakev jako plechovku. Vyndali mrtvého, obrali ho o všechny cennosti a ze sarkofágu orvali to nejvzácnější, co na něm bylo,“ líčí geofyzik.

Odpověď na záhadnou symboliku dostali ve chvíli, kdy se zaměřili na detail vyobrazeného řetězu, jenž visí šlechtici na krku. Pomohl jim speciální software, jenž se běžně používá v astronomii. A poprvé spatřili insignie rožmberského Řádu lebky. „Doslova jsem odpadl od monitoru na zem,“ popisuje v dokumentu. Ihned totiž poznal, jaký objev má před očima. „Šlo o tajemný řád. Založil ho Petr Vok z Rožmberka. Víme, že měl dvanáct členů, možná je to odkaz na dvanáct apoštolů,“ přemítá Šindelář. Příběh tím podle něj zdaleka nekončí. „Celý sarkofág je naplněný symbolikou, kterou ještě nemáme naplno rozklíčovanou. To je dobrodružství, které určitě ještě odborníky čeká,“ uzavírá.