1. listopadu:

Tomáš TUMURBAT, Česká Kubice

3. listopadu:

Laura HOLÁ, Klatovy

Jan KINCLER, Domažlice

Tereza LANGHAMEROVÁ, Němčice

4. listopadu:

Barbora HAVLÍKOVÁ, Vysočany (TC)

5. listopadu:

Martin KŘÍŽ, Jihlava

Rostislav KAVKA, Nýřany

Vladimír HORNÍK, Koloveč