24. srpna:

Hana Kroulíková, Šitboř

25. srpna:

Claudie Cholevová, Meclov

Matyáš Kottás, Velký Malahov

Natálie Khásová, Puclice

27. srpna:

Jonáš Javorek, Kdyně

Pavel Dravec, Halže

28. srpna:

Antonín Šmejkal, Maxov

Stanislav Jarábek, Kout na Šumavě

29. srpna:

Lukáš Čermák, Starý Klíčov

31. srpna:

Filip Kastner, Starý Dvůr

1. září:

Jozefína Kunešová, Vlkanov