31. prosince:

Petr Bozděch, Klatovy

Evelína Švehlová, Klenčí pod Čerchovem

3. ledna:

Václav Šibil, Koloveč

4. ledna:

Sofie Bušková, Nýrsko