S opravami začali na začátku obce ve směru od Domažlic a pokračují směrem do vsi. Tyto práce by měly být podle starosty hotové do konce května a poté se začne pracovat na průtahu obcí. Současně s opravami obrubníků dochází v Koutě též k opravám vodovodních přípojek, jež zajišťuje firma Praves.

STARÉ OBRUBNÍKY se opravují napříč celou obcí. Až budou hotové, začnou práce spojené s průtahem.

„S průtahem to vypadá tak, že by se měl dělat v letošním roce v červnu a červenci. Realizaci projektu by měla zajišťovat stavební firma Eurovia z Plzně, která vyhrála výběrové řízení. Průtah by měl být hotový koncem letošního července. Do té doby, než se s průtahem začne, musíme opravit obrubníky. V současné době vyměňujeme staré za nové, aby vůbec bylo možné průtah zrealizovat,“ informuje ohledně stavebních prací v Koutě na Šumavě starosta obce Václav Duffek.

OSTATNÍ PRÁCE V OBCI
Mimo jiné by v Koutě mělo také dojít k ke zvelebení prostranství (náměstíčka), jež se nachází před místním pivovarem a vysází se též nové stromořadí.