Tisíc hektarů lesů se šesti rybníky, které na Klatovsku prodávají Kolowratovy lesy, ale zatím nekoupí. Přitom Domažlice se opřípadné možnosti přikoupit lesní pozemky zajímají. „Připravuje se obchvat Babylonu. Pokud dojde k jeho realizaci, dotkne se tento záměr podstatně lesů v majetku města. Snažili jsme se vyjednat se státem směnu pozemků, abychom za lesy, o které přijdeme, získali opět lesní pozemky. Tento návrh akceptován nebyl, lesy budou vykupovány. Získané peníze bychom v budoucnu měli využít opět na nákup lesů, aby se nám nesnížil lesní fond,“ popsal domažlický starosta Zdeněk Novák (SPMD). V okolí Babylonu přijdou Domažlice o zhruba 20 hektarů porostů.„Nabízené lesy se nacházejí na 26 katastrálních územích, táhnou se od Klatov až k Běšinám,“ sdělil ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda.

„Jde o poměrně rychlou nabídku, nabízený majetek by se měl pořádně prozkoumat a znalec by měl odhadnout jeho hodnotu,“ konstatoval Benda. Připomněl také, že v Kolowratských lesích převažují zhruba ze dvou třetin smrky, které dlouhodobě trpí suchem. Převažují porosty do 30 let věku, návratnost případné investice tak odhadl na 50 let. „Bylo by vhodné vypracovat studii, zda by třeba nemohla být zakoupena jen část nabízeného majetku, která je nejlépe scelená a leží na nejmenším počtu katastrů,“ uvedl Viktor Krutina (Piráti) s tím, že bod navrhl odložit na příští jednání zastupitelů. S tím souhlasil i zastupitel Pavel Faschingbauer (ODS): „Podklady mi přijdou nedostatečné. Potřebujeme důkladnější rozbor z ekonomického pohledu, jaká je přesná návratnost. Pokud to půjde, měli bychom navázat na naše předky, kteří mysleli i na to, co městu přinese užitek v řádu desítek let.“ Jan Látka (ČSSD) doplnil, že je zapotřebí počítat i s náklady na případné detašované pracoviště. „Jde o poměrně vzdálené katastry,“ připomněl. „Domažlice nyní vlastní 3800 hektarů lesů. Vlastníci nabízí prodej jako celek, nabídka musí být učiněna do konce listopadu,“ dodal informace k rychlé nabídce Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku domažlické radnice. Pokud by se Domažličtí domluvili na koupi nabízeného majetku, museli by ji podpořit úvěrem. Volné prostředky v řádech několika stamilionů město nemá. Zastupitelé bod odložili na své prosincové jednání.

Slavnostní vernisáž Literárního shrabování 2018.
Letos své příspěvky zaslalo celkem 27 autorů