„Ohledně koupě domu jsme na radnici měli takzvanou pracovní schůzku se zastupitely, kde jsme je seznámili s touto záležitostí a padly i další dva návrhy. Jako město jsme je akceptovali. Jelikož ale byli z jednání zastupitelstva čtyři lidé omluveni, bod odložíme,“ uvedl na zastupitelstvu starosta Kdyně Oskar Hamrus s tím, že všechny tři návrhy budou zastupitelům zaslány.

„Zastupitelstvo bude svoláno v blízké době, připravujeme i další body k projednání,“ doplnil s tím, že ohledně nákupu domu by chtěl, aby se zastupitelé sešli v plném počtu.

Nákup bytového domu před jednáním zastupitelů projednávala i kdyňská rada, a to 14. září. Radní s nákupem souhlasí, zároveň s tím souhlasili i s přijetím úvěru ve stejné výši, jako je cena za bytový dům. Koupi i úvěr zastupitelům doporučují.