Ani výstraha, jíž se dostalo vloni před Vánoci jednomu z nájemníků v bytovém domě v bývalých klenečských kasárnách, nevedla k nastolení pokojného stavu. Obyvatelé domu 330/III sepsali další petici, která byla na programu posledního jednání zastupitelů.

Co předcházelo

Už v prosinci nájemníci uvedli.

„Usilujeme o dodržování podmínek pro společné prostory domu. Chceme předejít tomu, aby se v něm zdržoval alkoholem posilněný ´návštěvník´. Petici jsme sepsali až poté, co selhaly pokusy o nápravu," zaznělo na jednání před Vánoci.

„Nájemní smlouva je uzavírána na rok. Uložili jsme vedoucí správy majetku, aby vaši stížnost projednala, vámi požadované šetření dělat nemusíme. Pokud bude současná situace trvat, nájemní smlouva nebude vašemu sousedovi prodloužena a v lednu bude muset byt opustit," odvětil zástupcům z uvedeného domu starosta Karel Smutný.

Problémy trvaly

Čtyřiaosmdesátiletý nájemník jednoho z bytů dostal v závěru loňského roku takzvaně ´nůž na krk´, avšak nejen návštěvy ´pistolníka´ nepominuly.

„Při prosincovém zasedání zastupitelstva bylo vše jasně řečeno, byly dány podmínky, jimiž se má soused řídit. To znamená, že by – nevím, jak se jmenuje – ´pistolník´ neměl vejít do vchodu. To se nedodrželo a děje se tak dál. Je to spíše horší, více intenzivní. To je jedna věc. Druhá je skutečnost, v jakém prostředí soused žije. Když otevře dveře, je to pro nás občas nedýchatelné. Je to veliký problém," uvedla na dotaz starosty městyse Karla Smutného nájemnice s tím, že souseda upozorňovali, že musí větrat atd . „My nikdo nevíme, z čeho je ten strašnej zápach," dodala.

„Opravdu jsme mu všichni domlouvali, nehádali jsme se, vše proběhlo v pohodě," doplnila další obyvatelka domu s tím, že soused ani neuklízí společné prostory.

„Nájemní smlouvu má do konce června. S tím, že mu nebude smlouva prodloužena, mu navrhneme bydlení v domě s pečovatelskou službou, pokud tam bude místo," navrhl starosta.

„Realita je taková, že je to sociální problém. Pán má vyšší věk a je sám, myslím si, že nasnadě je otázka dohledu pečovatelky. Je soběstačný, ale určitě bude mít problém vyprat," podotkla zastupitelka Věra Nohavcová.

Pokud by nebylo místo přímo v klenečském domě s pečovatelskou službou, přicházela by v úvahu pečovatelka, případně dotaz v jiných místech, kde DPS mají. „Bude upozorněn na to, že mu nebude prodloužen nájem, a pokud budeme mít volný byt v DPS, přestěhuje se tam. Ale musí se to s ním projednat, což dostane za úkol vedoucí správy majetku paní Kašparová," uzavřel jednání o petici občanů starosta.