Když se partě nadšenců podařilo vyřešit zamotané vlastnické vztahy, záchrana zámku mohla začít. Spřátelené rodiny, které na záchraně pracují, udělaly dešťové svody, zbavily zámek okolního náletového porostu, aby mohl začít vysychat.

„Na podzim 2015 Jakub Herián z Kanic opravil a doplnil mříže na zámku tak, aby se snížila možnost jeho další devastace vandaly. Od listopadu 2015 do května 2016 proběhla oprava krovů a byla kompletně vyměněna střešní krytina třech ze čtyř křídel zámku. Původní zchátralá krytina byla z eternitových šablon, nová krytina se vrátila k historické podobě – režné pálené tašce. Oprava střechy je podstatným krokem v záchraně zámku, zatékající dešťová voda působila stavbě značné škody. Oprava byla financována z příspěvku Ministerstva kultury ČR a ze soukromých zdrojů dvou z rodin, které se zámku ujaly," říká za všechny Petr Frolík.

Stavební práce pokračují i nyní.
„Tento měsíc byla odstraněna novodobá příčka, která rozdělovala původní zámeckou jídelnu. Obnovení jídelny dává zámku nové možnosti k pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. Podařilo se také vyčistit původní zámeckou studnu, takže zámek už má vedle provizorní elektřiny i vlastní vodu. Letos budou ještě obnoveny propadlé stropy 1. patra," pokračuje Frolík s tím, že přestože na zámku není ještě moc věcí k vidění, často se u něj zastavují cyklisté a návštěvníci Netřebu a rádi by se podívali i dovnitř.

„Při probíhající stavbě to není možné, ale několikrát do roka se zámek otevírá. Stane se tak i nyní na přelomu května a června, kdy bude pět dní přístupný veřejnosti. V sobotu se od 10 do 19 hodin na zámku uskuteční Pitterův dětský den pojmenovaný po Přemyslu Pitterovi, který se během 2. světové války staral o židovské děti a po válce i děti německé. Po celou dobu zpřístupnění zámku bude instalována malá výstava s názvem Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století, zapůjčená Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského. Od 16 hodin proběhne na zámku přednáška Paula Neustupneho z Berlína o Přemyslu Pitterovi," popisuje program Frolík.

Na podporu vybudování dětského hřiště v areálu zámku proběhne prodejní výstava plyšových medvědů.
„Kdo by chtěl svého medvěda na podporu hřiště darovat, může ho na zámek přinést."

Netradiční podívanou bude v sobotu dopoledne i ošetření 250 let starého buku lesního v zámeckém parku. V soutěži Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a Mendelovy univerzity v Brně získal bezplatné odborné ošetření. Provede ho odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker Tomáš Hupač.

V neděli se na zámku od 10 hodin budou konat bohoslužby pro velké i malé návštěvníky.
„Dětský den je organizován za přispění domažlického křesťanského sboru a maminek z Kanic, bez nichž by se přípravy neodešly," dodal Frolík.