Soustava by měla obsahovat devět nádrží. „Sloužit bude k zadržení vody v krajině,“ informoval domažlické zastupitele vedoucí odboru správy majetku Michal Hájek.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 6,8 milionu korun. Dotace pokryje 90 procent všech způsobilých výdajů. Město Domažlice musí stavbu zafinancovat ze svého, dotace budou propláceny zpětně. Letos budou náklady 244 tisíc korun.

„Zbytek musíme zapracovat do rozpočtu na rok 2018,“ zmínil starosta Miroslav Mach (SPMD).