Šest stovek školáků denně dojíždí do Horšovského Týna. Po dokončení autobusového nádraží, které zatím ve městě chybí, budou ve větším bezpečí.

Drtivou většinu cestujících v autobusech, které do Horšovského Týna přijíždějí, tvoří děti.

„Dojíždí více než polovina našich studentů, takže něco mezi třemi, čtyřmi stovkami dětí,“ uvedl ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v H. Týně Václav Švarc. „Jen z Domažlic je to 150 žáků a další přijíždějí ze Staňkova, Holýšova, Stodu, Chotěšova a mnoha dalších obcí. Vybudováním autobusového nádraží se nejen usnadní dopravní situace, ale také se zvýší bezpečnost školáků.“ Další, mnohem menší dětí, dojíždějí do základní školy. „Je to přesně 177 dětí,“ uvedla Marie Škardová z Odboru finančního a školství Městského úřadu v H. Týně.

Částečnou uzavírkou začaly už 2. května stavební práce. Odbor majetku a investic MěÚ v H. Týně povolil uzavírku do konce června.

„V úterý jsme měli kontrolní den, při kterém jsme zjistili, že práce běží přesně podle časového harmonogramu. Upozornila jsem zhotovitele, že neexistuje možnost dokončovat práce po termínu a byla jsem ubezpečena že autobusové zálivy budou hotovy do konce tohoto měsíce,“ uvedla vedoucí odboru Anna Jurečková. Silnice Horšovský Týn, které stavbu nádraží realizují, zatím provedou jen první etapu projektu.

„Letos vznikne pouze část nádraží. Nemohli jsme čerpat státní dotaci a z vlastních zdrojů nemůžeme stavbu financovat celou,“ uvedl místostarosta Václav Mothejzík s tím, že v první etapě vznikají zastávkové pruhy při hlavní silnici ve směru Plzeň – Folmava, a to vždy tři stání po obou stranách. „Přemístíme sem zastávku z Domažlické ulice, kde je situace nejkritičtější. Určitě se přestěhují i některé zastávky z Husova náměstí,“ dodal místostarosta.