Kde se informace vzala, není jasné, ale ve stejném duchu informuje Wikipedia i Mapy.cz. Legenda o nádraží bez kolejí má pravdivé jádro, ale opravdu jen jádro. Skutečně existovaly plány na vybudování vedlejší tratě k dnešní dráze Domažlice – Tachov. V roce 1905 bylo dokonce započato s vyměřováním. Trať měla odbočit v Klenčí a pokračovat přes Starou Huť, Nemanice, Závist, Ostrov, Šidlákov do Mutěnína, odkud měla pokračovat dál na Tachov. Vyměřování počítalo i s převýšením, a tak měl Klenčí a Nemanice spojit tunel. Kvůli vysokým nákladům, které by vznikly hlavně stavbou tunelu, bylo od projektu upuštěno. Kde by na této trati v blízkosti Nemanic mělo být nádraží, není známé. Logické by bylo postavit je přímo v Nemanicích a ne ho tedy stavět ve Staré Huti, a už vůbec ne před stavbou samotné trati.

Historická pohlednice hostince ve Staré Huti.

Za jakým účelem tedy byla postavena budova domnělého nádraží? Podle zkoumání historika Markuse Grubera, který se specializuje na dějiny příhraničního regionu, se ve Staré Huti jedná o místní Hostinec u lesní idyly (Gasthaus zur Waldidylle). Tuto teorii dokládá i reklamní pohlednice. „Majiteli hostince byla po desetiletí rodina Reithmeierových, která se přistěhovala do Staré Huti už na počátku 18. století. Tato rodina postavila počátkem 20. století, kdy se začal v regionu rozvíjet cestovní ruch, pension s šesti hostinskými pokoji. Hostinec byli Reithmeierovi nuceni ve 30. letech prodat,“ zmiňuje doktor Gruber a pokračuje: „Ani nový majitel ho dlouho neudržel, a tak byl pension s hostincem začleněn do majetku Stadionů a jejich pivovaru. Majitelům zůstala část domu na bydlení, zbytek byl dále provozován jako hostinec.“ Tak tomu bylo i několik let po válce, kdy byli Němci z pohraničí vyhnáni a hostinec převzal stát. Několik let ještě budova tuto funkci měla, podle pamětníků sem chodili rádi vojáci z nedalekých Nemanic. Dnes budova domnělého nádraží opět slouží k bydlení. Snad její architektura, která připomíná styl nádražních budov, popustila uzdu lidské fantazie.

Alexej Kokorev