V krajském kole této oborové soutěže vyhrála nejen svoji kategorii, ale také tu, která byla určena o rok starším účastníkům, a v nejvyšší kategorii pro studenty posledních ročníků středních škol jí patřilo výborné 2. místo.

Nadaná gymnazistka se s dosaženými úspěchy nespokojuje a neustále na sobě pracuje.

V rámci projektu Otevřená věda dojíždí na stáže do Ústavu anorganické chemie ČSAV. Svými úspěchy v chemických olympiádách se kvalifikuje také do chemických kempů organizovaných Vysokou školou chemicko-technologickou.

„Zúčastňuji se také Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou, jenž má zajímavou zkratku KSICHT. Jeho součástí jsou odborné exkurze a závěrečné soustředění, kde hodně pracujeme v laboratořích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy,“ přiblížila nám Alena Osvaldová další možnost odborného vzdělávání, kterou využívá.

A co ji přivedlo právě k tomuto oboru? „Na chemii mě zaujalo, že vše má svoji logiku a souvislost. Samozřejmě mě upoutaly i pokusy. Lidé, se kterými se setkávám na odborných soustředěních, mě motivují k další práci,“ zdůraznila talentovaná studentka.

Že její nadání není jednostranné, potvrzuje rovněž skutečnost, že v minulých letech Alena Osvaldová vyhrála krajské kolo v matematické i fyzikální olympiádě.

Jan Pek