Celkem 120 lidí, obyvatel obce, farníků loučimské farnosti, ale i náhodných návštěvníků, vystoupalo v neděli 1. září ve dvě hodiny odpoledne na stráň pod Zadní kopec (697 m), aby se zúčastnili slavnostního posvěcení nové kapličky, o jejíž stavbu se zasloužila rodina Mrázova.

Rod je zmiňován už od založení Smržovic v roce 1379. Současný hospodář v čísle popisném 27, po chalupě od pradávna ´U Václavů´, je Václav Mráz. A jelikož i jeho tři synové si zbudovali svá obydlí ve Smržovicích, rozhodl se postavil malou kapli nad obcí. Pamětní štítek nad vitrážemi zdobenými dveřmi obsahuje stručné, leč výstižné sdělení: „Postaveno L. P. 2013 jako poděkování, že nám bylo dáno žít a pracovat v tomto krásném kraji."

A že je to kraj opravdu krásný, se přesvědčíme pohledem od kaple na všechny světové strany. Stavba je čtvercovitého půdorysu s přetaženou sedlovou střechou, v zadní části ukončená valbou. Ozdobné prvky krovu tvoří výzdobu průčelí i vnitřního prostoru. Vlastní návrh i realizace je dílem stavebníka a je samozřejmě poplatná současnému stavebnímu stylu i použitým stavebním materiálům. Nachází na hranici soukromého pozemku a je přístupná odbočením u značky na začátku cyklostezky, dál vede vzhůru po drnové cestě přímo ke kapli. Odtud pak cesta pokračuje dolů kolem studánky do vsi zpět na cyklostezku. Kaple je zasvěcena patronu Země české sv. Václavovi a věřme, že toto místo bude sloužit k modlitbě, odpočinku i zamyšlení.

Slavnostní mši pod blankytně modrou oblohou, jen lehce dokrášlenou bělavými mráčky, celebroval loučimský farář a kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl, který na úvod řekl:
„Toto je vzácná příležitost, nebývá tak často, abychom světili takovéto objekty. Naše krajina ožívá, staví se solární elektrárny, staví se velká překladiště, nevím, jak kdo se u nich zastaví, aby se pokochal, aby se pomodlil – těžko kdo. Ale tady, na tomto místě a také na jiných posvátných místech, se člověk zastaví rád, rád se pokochá krásou této přírody. Já mohu říci jen Bohu díky za tuto kapličku a taky díky tomu, kdo ji vlastníma rukama, precizně a s láskou postavil."

Ještě jeden úkol měl farář Kratochvíl v nedělním odpoledni. Pokřtil nejmladšího Mráze, stavitelova vnuka a syna Jakuba a Štěpánky Mrázových, jejichž chalupa stojí nedaleko nového poutního místa. Malému Václavovi se akt příliš nezamlouval a chvílemi to dával hlasitě najevo, přesto do chodských krojů oblečeni jak rodiče, tak synek obřad zvládli.

Pár slov také řekl další Václav Mráz, kronikář obce: „Chtěl bych především poděkovat iniciátoru celé myšlenky a celé akce Václavu Mrázovi z čp. 27. A proč říkám číslo popisné? Mrázové představují skoro čtvrtinu obyvatel Smržovic v celkem osmi chalupách. Mráz, stavebník kaple, to neměl od začátku stavby jednoduché. Problémy byly již při vyřizování stavebního povolení. Při současné byrokratické administrativě musel mít na tuto stavbičku všechna vyjádření jako na každou velkou stavbu, ať už to bylo vynětí z půdního fondu, vyjádření z životního prostředí, radiokomunikací, elektráren, vodovodů, od hasičů a kdoví co ještě. Výsledkem nakonec bylo, že stavba byla povolena jako místo relaxace a trvalého odpočinku. Důležité je, že kaplička stojí a našemu Vaškovi Mrázovi ještě jednou díky." 

Mši svatou doprovodila na elektronické varhany Martina Matějková, a když se člověk podíval do tváří přítomných i do údolí, na jehož pozadí se táhne majestátné pásmo šumavských kopců, musel se sklonit před lidmi, kteří jsou schopni i ochotni podobných počinů, jako zde nahoře navěky zanechal jeden z Mrázů, usídlených dole v malé obci zvané Smržovice. Zdeněk Huspek