Na kopci pod Herštýnskou silnicí se sešla více než stovka účastníků Drakiády, kterou pořádala PS Safír Kdyně.

Mezi draky, kteří se vznesli vysoko na oblohu, bylo i několik ručně vyrobených.

  Kromě pouštění draků si mohly děti i jejich rodiče opéct na ohýnku vuřt nebo brambor a ochutnat domácí šťávu.

Při odchodu dostali nejlepší piloti diplomy, ostatní si odnesli domů malou odměnu v podobě sladkostí a omalovánek.

Autor: Pavla Tochorocvá