„Nabídka vzešla od podniku Kolowratovy lesy. Jde o lesní majetek i s příslušnými budovami v okolí obcí Běšiny, Bezděkova, Čachrova a dalších,“ popsal místostarosta Stanislav Antoš.

„Ačkoli se jedná o zajímavý majetek, tak rada zastupitelstvu odkup nedoporučuje. Je to z důvodů vzdálenosti i financí,“ vysvětlil Antoš. „Není to ani ucelené území. Nicméně téma bude předmětem diskuse na zastupitelstvu,“ dodal na závěr.