Další bohoslužby se budou konat 22. června, 20. července, 12. a 13. srpna (poutní mše svaté) a 21. září.