„Lucie obchází louky a lesy a kontroluje, jestli s nimi dobře hospodaříme,“ tvrdí starosta Semněvic Josef Hálek.

Paní Lucie podle dávné legendy sídlila ve tvrzi v nedalekém Zádušním lese. Odkázala semněvické svatyni okolní lesy a louky a příspěla na výzdobu tamního kostela sv. Jiří, ve kterém byl vystavěn oltář sv. Lucie z vděčnosti za její dar. Oltář najdete v kostele i dnes.

Lucie si přála, aby byla každý rok sloužena zádušní mše za její duši. Tak se také stalo a vždy 13. prosince se v kostele sv. Jiří konala mše za duši štědré donátorky. V tento den v podvečer se pak podle pověsti duch paní Lucie prochází darovanými pozemky a kontroluje, jak je s nimi naloženo.

„Jde o legendu, která je zapsána ve farní kronice, ale ani mezi Semněvickými ji asi už moc lidí nezná, upadla v zapomnění,“ říká Jan Rosendorfský, kastelán horšovskotýnského hradu a zámku, který ze Semněvic pochází a vzal kostel sv. Jiří pod svá ochranná křídla. „Od roku 1960 se zádušní mše na sv. Lucii nekonala, tak jsme tuto tradici před čtyřmi lety obnovili, abychom trochu oživili i pověst o paní Lucii,“ dodává kastelán.

Podle badatele a regionálního historika Zdeňka Procházky lze pozůstatky záhadné tvrze v Zádušním lese severně od vsi zřejmě ztotožnit se zanikajícími zbytky vsi Hraběšice, která byla vypálená roku 1431. Stávala zřejmě v údolí bezejmenného potoka, který lesem protéká, dosud však nebyla v terénu rozpoznána. Tajemná Lucie pak mohla být patrně manželkou některého〜 z majitelů semněvického panského sídla.

Duch paní Lucie však není jediným nadpřirozeným úkazem, na který můžete v Semněvicích narazit.

Jiná pověst vypráví o močále, v jehož hlubinách zmizelo splašené spřežení se svatebčany, které se tam zjevuje ve výroční den, kdy kočár s kostlivci rachotí jízdou od Semněvic a poté zmizí v místě bývalého rybníčku.