„Nyní se provedla skrývka zeminy a částečně se upravil potok v délce 400 metrů," popsal průběh prací předseda kdyňských rybářů Josef Praštil.

Stavba tůňky a dvou rybníčků Na Kobyle by měla být dokončena v srpnu. Ještě před samotnou stavbou bude nutné udělat přeložku vodovodního řadu.

„Vodovod, který tudy prochází, byl vybudován v akci Z a není moc kvalitní. Domníváme se, že potok, který zde meandroval, ho částečně poškodil. Protože se zde bude pohybovat dost těžká technika, rozhodla projektantka, že vodovod o délce 220 metrů přeložíme," vysvětlil Praštil s tím, že bude ještě nutné zajistit napájení rybníků.

Rybáři si od rybochovného zařízení, o něž usilovali tři roky, slibují, že k rybařině přitáhne nejmladší generaci.
Bez finanční podpory ale nemohli svůj záměr uskutečnit. Pomohlo jim až Město Kdyně a z rozpočtu uvolnilo na stavbu rybochovného zařízení 1 400 tisíc korun.

„Naše rybáře jsme finančně podpořili, protože místo, kde chtějí sádky vybudovat, je naprosto ideální a záměr bez výjimky užitečný. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi městem a kdyňskou rybářskou organizací. Navíc mladí rybáři svými úspěchy na různých soutěžích výborně reprezentují město," řekl starosta Kdyně Jan Löffelmann.

Protože město uvolnilo značnou částku peněz, chtějí rybáři mezi tůňkami vybudovat i jakýsi parčík, kde budou lavičky a odpočinkový stůl.
„Tím bude místo sloužit nejen mladým rybářům, ale také kdyňským občanům, kteří si zde budou moci posedět v příjemném prostředí mezi rybníčky," dodal Praštil.