Staňkovský znak tvoří modrý štít, v jehož spodní polovině je stříbrná hradební zeď z kvádrů s pěti stínkami cimbuří. Uprostřed hradby je zlatý štítek s trojím jelením parožím černé barvy, jedno pod dvojím.

Za hradbou vystupuje horní polovina postavy poutníka v hnědém šatu s velkým kloboukem na hlavě, v pravici drží zlatou poutnickou hůl se dvěma koulemi při horním konci. Tato postava představuje sv. Jakuba Většího, patrona staňkovského kostela. Jakub Větší, Starší či Zebedeův byl jedním z dvanácti apoštolů. Zobrazován bývá jako poutník s holí, kloboukem, brašnou a mušlí hřebenatkou (ta se v současné podobě staňkovského znaku objevuje jako spona poutníkova pláště).

Ke Svatojakubské mušli se váže několik legend, které mají společný příběh o záchraně lidí svatým Jakubem. Mušle je symbolem putujících do Santiaga de Compostela k hrobu sv. Jakuba, patrona poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků a lékárníků, světce vzývaného za dobré počasí a na ochranu před revmatismem.

Trojí paroží na městském znaku je rodovým znakem blahoslaveného Hroznaty, zakladatele tepelského a chotěšovského kláštera, v jehož majetku se Městys Staňkov po staletí nacházel.

S městským znakem Staňkova se pravidelně setkáváme například v hlavičce časopisu Staňkovsko. Před třemi lety, když periodikum procházelo omlazovací kůrou, vysvětlil Ferdinand Schenk (s přispěním Věry Steinbachové), jak se podoba znaku měnila:

„Stylizovanou podobu sv. Jakuba Většího jsem si dovolil do původní hlavičky časopisu v roce 1996 vložit já, bez větší znalosti věci s tím, že znak nahradím tím oficiálním, jakmile jej někde objevím. Vydržel v hlavičce celých šestnáct let. S nástupem nové tváře Staňkovska jsem chtěl šestnáctiletou chybu napravit, ale ouha. Dopídit se autentické a heraldickým pravidlům odpovídající podobě městského znaku Staňkova není vůbec jednoduché," uvedl Schenk.

Staňkovu nebylo právo k užívání znaku uděleno žádným privilegiem, jak tomu bylo ve významnějších lokalitách jako jsou Domažlice (královské město), Horšovský Týn, Poběžovice (sídlo vrchnosti). V takovém dokumentu je znak popsán a vyobrazen, a tím jeho používání v určité podobě legalizováno.

Podoba staňkovského znaku vychází ze znamení na městské pečeti, jak je tomu v případě většiny měst. Pečeť získalo městečko Staňkov počátkem 17. století od Adama Rudericha, probošta chotěšovského kláštera, jehož bylo součástí. Toto znamení bylo později vyobrazeno na štítě, a tak vnikl městský znak.

„Jeho barvy vycházely z heraldických pravidel, stříbrná hradba na modrém poli, postava světce a jeho hnědý oděv s černým kloboukem z tehdejších zvyklostí. Samotný fakt, že znak vznikl a začal se používat v době úpadku heraldiky, kdy již nebyla respektována přísná heraldická pravidla, vysvětluje odchylky ve vyobrazení městského znaku, časté stylizace postavy světce Jakuba Většího i jeho oděvu včetně barev," vysvětlil Schenk s tím, že v roce 1985 vyšla publikace západočeského archiváře a heraldika Jana Pelanta Znaky a pečetě západočeských měst a městeček a zde uvedený popis a vyobrazení znaku města Staňkova lze pokládat za platnou normu: „Staňkovský erb tvoří modrý štít, v jehož spodní polovině je stříbrná městská hradba s cimbuřím o šesti stínkách. Uprostřed hradby je zlatý štítek se třemi černými páry jeleních parohů (2+1) a za hradbou vystupuje horní polovina postavy poutníka v hnědém šatu s velkým černým kloboukem na hlavě a poutnickou holí v ruce."

Po revoluci se vedení města snažilo situaci napravit a oslovilo heraldickou a vexilologickou kancelář. Heraldická a vexilologická kancelář zajišťuje mimo jiné kompletní realizaci vytvoření a schválení znaku a vlajky dle platného znění zákona o obcích.

„Právě z tužky či pera pana magistra vyšel znak, který je vydáván na webových stránkách této kanceláře jako oficiální a který jsem si dovolil použít (na snímku nahoře vlevo). Ačkoli dosud sám nejsem přesvědčen o tom, že je všechno v naprostém pořádku, mám přece jen lepší pocit z této varianty než z té minulé," zakončil Schenk.

Vlajka Staňkova.

VLAJKA je oproti znaku výrazně figurálně zjednodušena. Postavu světce nahrazuje jeho atribut – svatojakubská mušle. Vlajky dále opakuje jen jednu z trojice černého paroží ve žlutém poli. Městské hradby zastupuje stříbrný vodorovný pruh.


Víte, komu patří?

Víte, komu patří?

Uhodnete, které obci patří tento znak? Odpověď se jako vždy dozvíte v sobotním vydání Domažlického deníku.