„Navrhovali jsme nepatrné navýšení částek k rozdělení. V Podpoře významných počinů jde o navýšení z 200 na 250 tisíc korun, v Podpoře celoroční činnosti mládeže z 4,5 milionu na 5 milionů a v Podpoře činnosti dospělých z 500 na 550 tisíc korun,“ vyčíslil Ivan Rybár, předseda výboru pro sport, mládež a tělovýchovu. Právě tento výbor zpracovává návrh na rozdělení peněz do jednotlivých programů, který potom předkládá zastupitelům k posouzení.

KOLIK PENĚZ PŮJDE DO FINANČNÍCH DOTACÍ

Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2018 ⋌5 milionů Kč
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018 ⋌550 tisíc 
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích ⋌2 miliony Kč
Otevřená sportoviště v roce 2018 ⋌ 100 tisíc korun
Reprezentace města – mládež do 18 let ⋌100 tisíc Kč
Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018 ⋌50 tisíc 
Podpora významných počinů v roce 2018 ⋌250 tisíc Kč
Jednorázové akce – mládež do 18 let ⋌100 tisíc Kč

„Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů je 19. ledna do 12.00 hodin,“ informovala Dagmar Murinová, vedoucí Odboru kanceláře starosty z domažlické radnice. Ve dvou programech, které podporují reprezentaci města (jeden pro mládež, druhý pro dospělé) jsou vyhlášeny tři kola s uzávěrkami příjmu žádostí 19. ledna, 11. května a 16. listopadu.

Jednotlivá kola jsou rozvržena do průběhu celého roku, neboť účast sportovců v kláních, kde reprezentují Domažlice, nejdou na začátku roku odhadnout pro celý rok dopředu. V předchozích letech nejvíce peněz z městských dotací získaly fotbalový a hokejový klub.

Zastupitelé by měli v příštím týdnu schvalovat další programy, tentokrát se bude jednat o kulturní a sociální oblast.