„V zájmu ochrany návštěvníků budou po dobu celého víkendu kontrolovat zejména stánky s občerstvením, s upomínkovými předměty i typickými pouťovými výrobky i textilu. Úroveň poskytovaných služeb bude prověřována i v restauracích, barech a podobných zařízení," uvedl ředitel plzeňského inspektorátu Jan Řezáč.

V loňském roce jeho kolegové zjistili nedostatky v každé druhé provozovně. Týkaly se především chybějících informací o prodávaných výrobcích a v tom zejména cenového označení, ale i o způsobu jejich užívání a ošetřování.

„V restauracích pak poškození spotřebitele vlivem nedodržení deklarovaných měr a účtování za cenu vyšší, než se kterou byl spotřebitel seznámen, a chybějící úředně ověřená měřidla," dodal Řezáč.