Do trendu jarních výkopů a oprav na okrese se zapojilo i město Staňkov, a to konkrétně na městském sídlišti v ulici Na Tržišti.

„V současné době zde probíhá první etapa rekonstrukce komunikace a chodníků,“ sdělil starosta Alexandr Horák.

Výkopové práce tak budou trápit občany v úseku od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského až ke křižovatce s ulicí Puclická a k někdejší kotelně.

Povrch vozovky zde byl opravdu velmi špatný, což potvrdil i řidič A. Koutník. „Byl jsem zde pouze párkrát, ale musel jsem pokaždé jet velmi pomalu, protože povrch silnice byl natolik rozbitý, že se dírám vyhnout dalo jen těžko.“

Staňkovští přistoupili ke komplexní rekonstrukci. „Týká se jak komunikace, tak i chodníků. Budou vybudovány nové kanalizační vpusti a kde bude třeba, bude kvůli odvodnění odebrána i část podkladních vrstev a celá část bude nově vyasfaltována,“ uvedl starosta.

Během těchto prací v ulici Na Tržišti vyměňuje CHVaK staré uzávěry vody, s čímž by měla firma být hotová v polovině června.

Jelikož je tato etapa první, logicky na ni bude navazovat i druhá a ta nejspíš potěší obyvatele sídliště. „Chceme výrazně navýšit počet parkovacích míst mezi obchodem, dětským hřištěm a bytovými domy,“ dodal starosta Alexandr Horák.