Zvýšení počtu parkovacích míst, moderní dětské hřiště a nové chodníky budou nejviditelnější změny, kterých se dočká nejmladší domažlické sídliště ´Itálie´. Problémem ulice 17. listopadu je složitá dopravní obslužnost a nedostatek míst k zaparkování.

„Je hotový projekt, připravuje se vizualizace,“ popsal aktuální stav příprav domažlický starosta Miroslav Mach a dodal: „Nezastíráme, že přípravy trvaly dlouho, ale nakonec se podařilo dojít k dohodě se stavebním úřadem i policií. Dospěli jsme k řešení, které i v rámci přísnějších norem navýší počty parkovacích míst.“

Ty budou po obou stranách zrekonstruované ulice, další vzniknou na ploše nad kotelnou a u kasárenské zdi.

„Věříme, že jednání s Policií ČR povedou k tomu, že se nám podaří odkoupit ještě čtyřmetrový pás pozemku v policejním areálu, kde by mohla následně vzniknout další kolmá stání,“ doplnil Mach. Rekonstrukcí projde dětské hřiště. Stavební práce si vyžádají kácení dřevin, ty budou nahrazeny novou zelení vhodnou pro sídliště.

Ulice 17. listopadu bude zjednosměrněna a vjezd do ní bude umožněn ve směru od ulice Kosmonautů a vyjíždět se bude do Kovařovicovy.
Revitalizace bude stát 12 milionů korun. „Podáme žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj, kde využijeme titulu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012,“ informoval vedoucí odboru správy majetku Michal Hájek na středečním zasedání zastupitelů.

Ti kromě podání žádosti o dotaci schválili i souhlas s předfinancováním a spolufinancováním akce z městského rozpočtu, což byla jedna z podmínek při udělení dotace. Žádost na ministerstvo musí odejít do 13. února.

Jedinou zbývající komplikací je chybějící podpis majitelů jednoho z bytů na sídlišti, kteří nesouhlasí s textem veřejnoprávní smlouvy. Ta musí být součástí žádosti o dotaci a podepsat jí musí všichni dotčení vlastníci v místě stavebních úprav.

„Budeme jednat, snad se nám podaří žádost podat včas,“ konstatuje starosta. Dotace může činit pro letošek čtyři miliony korun a stejná částka by mohla být schválena i pro rok příští. Pokud by se podání žádosti do poloviny února nepodařilo a bylo o rok odsunuto, není vůbec jisté, zda by v roce 2014 byl ještě k dispozici zmíněný dotační titul.