Současné příznivé počasí umožňuje domažlické firmě DSP plynule pokračovat ve výstavbě objektu, který bude disponovat 26 byty pro seniory.

LOKALITA BLÍŽEJOV

Dvoupodlažní bytový dům je situován do Blížejova hned z několika důvodů. Ministerstvo pro místní rozvoj, které tento koncept a realizaci projektu spolufinancuje, mapovalo situaci těchto zařízení, jejich kapacit a dosahu občanům. Okres Domažlice z analýzy vyšel jako místo, kde počet zájemců z řad populace starších 65 let o možnost bydlení v tomto zařízení převyšuje jejich kapacitu.
„Dalším z důvodů, proč se naše společnost rozhodla vybudovat tento bytový dům právě v Blížejově je výborná spolupráce s obcí z dřívější doby. Před dvaceti lety jsme v této lokalitě začali stavět rodinné domy, které si zde u lidí získaly velkou oblibu, a tento trend pokračuje i nyní. Proto jsme požádali obec Blížejov o prodej pozemků na okraji obce a zařídíme zde kvalitní bydlení i starším občanům,“ přiblížil Libor Kulíř, který je jednatelem zprostředkovávající firmy BauWald, s.r.o.

SOUČASNOST A PODMÍNKY

V současnosti probíhá výstavba bytového domu, která by podle smlouvy měla být dokončena 30. dubna tohoto roku. Měsíc květen je vyhrazen na vybavení objektu a kolaudaci objektu. Bydlení bude občanům nabídnuto od 1. června. Ti budou mít možnost nastěhovat se buď do bytu s velikostí 30 m2, kterých bude k dispozici 22, nebo do čtyř větších bytů s velikostí 50m2. Nájemné by se u menšího bytu mělo pohybovat včetně veškerého provozu kolem 4000 korun za měsíc, u většího bytu se pak cena vyšplhá na zhruba 5000 korun za měsíc. Podmínkou pro schválení žádosti o bydlení je to, že zájemci by neměli vlastnit žádný rodinný domek, byt nebo podíl v bytovém družstvě. Do bytů se mohou nastěhovat i mladší 65 let, ale dle podmínek ministerstva pro místní rozvoj musí být poměr občanů nad 65 let oproti mladším 80 ku 20 procentům. V praxi to znamená, že v objektu mohou být čtyři byty obsazeny mladšími obyvateli.

„Legislativně se podle stavebního zákona jedná o bytový dům, z hlediska Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou to pečovatelské byty, protože lidé zde budou mít 24 hodin 7 dní v týdnu k dispozici bezbariérový přístup, terénní pečovatelskou a zdravotnickou službu a možnost stravování (obědy + večeře) včetně sobot a nedělí. Bydlení je určené pro lidi, kteří jsou samostatně pohybliví, ale myslíme i na občany, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík,“ říká Kulíř.

VYBAVENÍ BYTU

Každý byt bude vybaven kuchyňskou linkou včetně sporáku, velkou vestavěnou skříní, ohřev vody bude pro každý byt samostatný, zároveň je objekt zcela přizpůsobený pro osoby starší 65 let v tom smyslu, že zde budou snížená okna, zásuvky, veškeré ovládání je nastaveno podle předpisů pro tělesně postižené. Ve všech bytech může jezdit vozíčkář, sprchový kout je uzpůsoben pro sprchování na invalidním vozíku. Ve dvoupodlažním objektu, který bude centrálně vytápěn plynem, občané použijí i výtah.

„Starší lidi budou mít dobré zázemí v příjemném prostředí, popovídají si, v případě příznivého počasí posedí venku v altánu či si zpříjemní čas v kavárně, pro kterou momentálně hledáme nájemce. Jsem moc rád za spolupráci s panem Kulířem a věřím, že se lidem bude v objektu líbit. Teď si jen přeji, aby vše probíhalo podle plánu,“ říká starosta obce Blížejov Jiří Červenka.