„V případě této stavby jde o spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, v jejíž režii proběhne rekonstrukce silnice II. třídy, která je v majetku kraje. Město se zapojí opravou chodníků v délce 600 metrů, stavbou parkovacích stání podél komunikace, renovací parkoviště u Komerční banky a přilehlých chodníků," uvedl starosta Stanislav Antoš.

Předpokládaná cena za stavební práce objednané městem činí 6,2 milionu korun. Z celkové částky, kterou si rekonstrukce ulice vyžádá, jde o zhruba 32%, zbytek zaplatí kraj.

Během Chodských slavností bude ulice zprovozněna, práce budou poté znovu pokračovat.

Městu Domažlice se podařilo získat na práce v Benešově ulici dotaci od od Ministerstva pro místní rozvoj.

Marie Domlátilová.
Zapálená skautka Marie Domlátilová alias Mája slaví 90. narozeniny