Organizaci česko-bavorského putování, které spojí obyvatele z obou stran hranice, má na starost Turistické informační centrum ve Kdyni, město Kdyně, Josef Altmann a Karl Reitmeier. Dnem Evropy není toto setkání pojmenováno náhodou už proto, že Svatojakubská cesta do španělského poutního místa Santiago de Compostela propojuje nejen věřící z celého kontinentu. Devítikilometrová vycházka povede přes vrch Koráb a okolo kapličky nad Branišovem zpět do Kdyně.