Myšlenka „postavit hrad znovu“ vznikla ale už před jedenácti lety, kdy první podněty k opravám vzešly od bývalého starosty Klenčí pod Čerchovem Karla Smutného.

Obnova je nyní možná díky přeshraničnímu projektu „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus/Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“ spolufinancovanému Evropskou unií. Symbolicky se tak propojují dominantní vyhlídky Českého lesa s nejbližšími německými vyhlídkovými místyv okolí německých měst Waldmünchenu a Furthu im Wald.

Práce, které potrvají do července roku 2020, už v současné době začaly. „Zatím se uskutečňuje sběr kamene v okolí zříceniny. Nejvíce kamenů chceme vytěžit na straně, kam se o věž, odstřelená před několika sty lety, vysypala, takže při opravách budou využity z větší části původní kameny,“ sdělila Zuzana Lagnpaulová za Svazek Domažlicko, který se bude na projektu finančně podílet deseti procenty z celkových výdajů. Ty by měly odhadem činit 2,5 milionu korun. Z 85 procent naštěstí pomůžou dotace, jež se povedlo letos získat. S finanční stránkou pomohou ale i Mikroregion Dobrohost, Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Nemanice.

Zřícenina hradu Starý Herštejn. V současné době začaly opravy sběrem původního kamene.Zdroj: Z. Langpaulová

Ačkoli po dobu oprav turisté na hrad nesmějí, čekání se jim vyplatí. „Dostaví se částečně dochovaná původní hradní věž, osadí se vnitřní točité schodiště a na úrovni vzrostlých stromů se vybuduje ochoz,“ popsala plánované práce Langpaulová. Projekt ale myslí i na praktické zázemí. Upraveny a rozšířeny budou í parkovací plochy na Vranovském sedle a ke zřícenině bude zajištěn bezpečnější přístup – cesta se tak doplní o zábradlí, schody či lávky.

Nejsou to ale první úpravy v okolí. Již v minulosti zde vznikla naučná stezka, která by měla být dál doplněna. Dalším malým bonusem je prořezávka porostu, jež zlepší výhled do okolí. „Veškeré úpravy Herštejna se dlouho projednávaly s Národním památkovým ústavem, Správou CHKO Český lesa s vlastníky pozemku Lesy ČR,“ pokračovala Langpaulová.

Se stavbou hradu může pomoci i veřejnost. Před zahájením stavebních prací se plánovala hromadná brigáda, z níž ale kvůli počasí a nevhodnému termínu sešlo. Nicméně dobrovolníci zájem mají, takže případné brigády si ještě domluví.