„Mají uloženo odpracovat od 200 do 300 hodin. Záleží jen na vůli odsouzených, jak budou ve výkonu svého trestu aktivní a jak se budou do práce hlásit. Někteří chtějí celý trest odpracovat co nejrychleji a snaží se i přes to, že dochází do svého zaměstnání, a trest si odpracují po práci či o víkendech. Jsou však i tací odsouzení, kteří jsou nezaměstnaní, a jejich přístup k výkonu trestu je přesto, nebo možná tím spíše značně laxní,“ vypozoroval velitel domažlické městské policie Petr Kubal. „Ať už je ale přístup odsouzených osob k výkonu jejich trestu jakýkoliv, profit pro město a jeho obyvatele v podobě uklizených ulic zůstává stejný,“ doplnil velitel.

Čistota veřejných prostranství je vizitkou každého města, proto je právě v zájmu samotných měst i obcí o veřejná prostranství na svém katastrálním území pečovat a zajišťovat jejich pravidelný úklid.

Čistotu města primárně zajišťují Domažlické technické služby. Dohlíží na ni také městská policie.

„Zaměřujeme se zejména na přestupky související s ukládáním odpadu mimo vyhrazená místa včetně zakládání černých skládek. Ve spolupráci s probační a mediační službou ČR (PMS) navíc využíváme k úklidu veřejných prostranství osoby, které byly okresním soudem pravomocně odsouzené k trestu výkonu obecně prospěšných prací (OPP). Tito lidé pod dohledem strážníků i městských kamer uklízí veřejná prostranství, zametají chodníky a sbírají nejrůznější drobný odpad,“ popsal Kubal s tím, že spolupráce mezi PMS a strážníky funguje již od roku 2016.

„Trest obecně prospěšných prací ukládá soud jako alternativní trest v rozmezí od 50 do 300 hodin. Odsouzený jej musí vykonat osobně, bezplatně, ve svém volném čase do dvou let od nařízení výkonu tohoto trestu. Osoby, které OPP ve městě Domažlice vykonávají, se věnují zejména běžnému úklidu v ulicích – např. zametání štěrku či hrabání listí či sněhu, úklidu nedopalků od cigaret a drobných odpadků, které jsou vadou na kráse Městské památkové rezervace Domažlice. Odsouzení se k výkonu trestu hlásí na služebně Městské policie Domažlice, kde jim operační strážník přidělí úsek k úklidu. Tato místa vybírají strážníci na základě vlastních poznatků zjištěných při výkonu služby či na základě podnětů od občanů,“ zmínila mluvčí strážníků Věra Říhová.

„Po celou dobu výkonu trestu je odsouzený monitorován městským dohledovým kamerovým systémem a strážníci o něm mají, i díky povinným reflexním vestám, v době výkonu trestu přehled. Kromě kamer na odsouzené dohlížejí také strážníci, kteří v době výkonu trestu provádějí jejich namátkové osobní kontroly,“ uvedla Říhová.