Rybník, který kdysi sloužil k zadržení vody a v případě potřeby poháněl stroje v brusírně skla, kdysi stojící nedaleko samotného rybníka, zažil nepěkný osud. „V době socializace byla hráz prokopaná. Rybník nefungoval a potok jím protékal. Bylo to celé zarostlé, a dokonce v tom rostlo stromoví. Až po letech, kdy se změnil přístup orgánů a v době, kdy se objevil příslib k získání dotace, se stromoví vykácelo, udělaly se nejnutnější úpravy. Zároveň se tu vystavěly dvě nové tůně, jedna průtočná a druhá neprůtočná, vybudovalo se přirozené koryto obtoku pro převádění minimálních průtoků,“ popsal investor a vlastník pozemku Jiří Sauer.

Rybník s tůněmi se nachází ve větší nelesní uzavřené enklávě, okolí navíc protíná Haltravský hřeben, který díky vyšší poloze přitahuje srážky.

„Historicky je toto území velmi vlhké a i louky tady byly vlhčího charakteru. Bohužel v době socialistického hospodaření se louky z větší části odvodnily, na řadě z nich vznikla orná půda a pěstovaly se tu brambory. Kdysi tady bývaly desítky rybníků, ovšem dneska jsou téměř všechny bez vody s tím, že jimi protéká jen nějaký čůrek,“ popsal situaci Tomáš Peckert, ředitel regionálního pracoviště Chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO).

„Pan Sauer nás před lety oslovil s tím, že takový pozemek vlastní a rád by na něm rybník obnovil. Nechtěl ale klasický hospodářský rybník, ale takový, aby to vypadalo hezky a přírodně,“ pokračoval Peckert.

V současné době je tedy rybník plný vody a v jeho blízkosti jsou dvě tůně, z čehož jedna vzniká přirozeně a nemá přítok. „Napouští se spodní vodou. Je tady silná a přichází z údolí, takže sama vytváří hladinu,“ doplnil Sauer, který Brabcovi ukázal i celou fotodokumentaci stavebních prací a úprav.

STOVKY A TISÍCE PROJEKTŮ

Vše se Jiřímu Sauerovi povedlo vybudovat díky evropským dotacím, které se na nákladech podílely z 90-95 %. „U některých dotací lze dosáhnout i 100 %, ty peníze na to máme. V současné době jsme převedli jednu miliardu korun do prioritní osy právě na tyto projekty. Zatím jich děláme stovky ročně a rádi bychom jich dělali tisíce. Chceme pro to investory na tyto projekty hledat. Mnohdy se ale bojuje s administrativními problémy, někde realizaci brání vysloveně hlouposti,“ řekl při prohlídce ministr Richard Brabec.

DALŠÍ VODNÍ DÍLA DO BUDOUCNA

Podporu pro další budování vyjádřil i starosta Nemanic Ivan Bartošek.

„Rádi bychom toho udělali víc, nemusí jít o kdovíjak velké rybníky, ale spíše o tůně a menší vodní díla. Bohužel nás trápí, že potok obsahuje i to, co nemá a my musíme platit likvidaci, přestože je naším cílem dílo napravit a zhodnotit,“ zmínil starosta s tím, že podle jeho názoru menší díla pomohou zdržet vodu v krajině spíše než megalomanské stavby. Mimo jiné si dal starosta tu práci a sepsal pro ministra Brabce několik postřehů a poznámek k záležitosti vodních děl, které mu na setkání předal.

Richard Brabec setkání uzavřel tím, že v současné době je celospolečenská nálada taková, že po podobných dílech a projektech je poptávka.

„Kdyby se to řešilo v době, kdy nebyl problém se suchem, budou všichni prskat a dojeli by na to i vizionáři. V posledních letech se ale myšlení rapidně změnilo a teď je zkrátka vhodná doba na dělání revolučních věcí. A to jak legislativních, tak i administrativních.“