Chocomyšlští se do obnovy šesti sakrálních staveb pustili letos na jaře a dnes je tato akce téměř před dokončením.

„Rozhodli jsme se pro opravu těchto staveb a podařilo se nám to s pomocí evropských dotací, protože celkové náklady nebyly zanedbatelné,“ řekl starosta Chocomyšle Josef Eger.


Na obnovu památníku padlých a památníku Antonína Švehly v Chocomyšli, tří křížků stojících u silnic směrem do Kolovče, Únějovic a Chudenic a kapličky která se nachází na rozcestí směrem k Chudenicím bylo třeba 16 809 eur.

„Podařilo se nám získat pětaosmdesátiprocentní dotaci z dispozičního fondu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR–Svobodný stát Bavorsko. zbylé náklady jsme uhradili z rozpočtu obce,“ pokračuje Eger s tím, že poté, co proběhlo výběrové řízení, začal na obnově pomníčků pracovat pan Procházka ze Srbic a úpravu jejich okolí, včetně vysázení zeleně zajistil pan Tulačka z Loučimi.


Dnes už je většina těchto drobných sakrálních staveb opravena a jedna z nich byla dokonce po dlouhých letech znovu usazena na své místo.

„Památník Antonína Švehly byl v padesátých letech minulého století z politických důvodů odstraněn, ale po celou dobu byl ukryt pod dlažbou ve stáji, takže jsme se rozhodli ho obnovit a vrátit na své místo,“ dodává Eger.