Již 20 let se Klub českých turistů Domažlice účastní celostátní dobrovolné sbírky Novoroční čtyřlístek. Zájem o tuto dobročinnou akci u turistické veřejnosti stoupá. Celkem při Novoročním výstupu na Čerchov, který je spojen s touto akcí, vybrali Domažličtí již přes 101 tisíc Kč.

„Přivítali jsme proto výzvu ústředí Klubu českých turistů, nabídnout, kde by se mohla upravit další turistická stezka pro kočárky a vozíčkáře. Na výzvu jsme reagovali a nabídli úpravu části trasy Naučné stezky Zelenov. Potěšilo nás, že stezka byla v letošním roce vybrána," konstatoval předseda domažlického odboru Klubu českých turistů Petr Matějka.

Festival vína ve Kdyni.
Na náměstí ve Kdyni se sešli milovníci vína a nebylo jich málo

V červenci stezku Zelenov prošel místopředseda KČT Zdeněk Cabalka s ředitelem Městských lesů Domažlice Josefem Forstem, bývalým ředitelem Městských lesů Domažlice Janem Bendou a předsedou Petrem Matějkou. Při procházení vozíčkářské trasy byl stanoven harmonogram dalších prací. Otevření stezky by se mělo uskutečnit na jaře příštího roku.