Nyní už je dle vyjádření letiště problém vyřešen. Lidé se mohou obrátit s kompenzacemi na pojišťovny, má to ale svá pravidla.

Problém, který panoval v posledních dnech na letišti v Praze, postihl i rodinu Petry Touškové z Klatov, která v pondělí odletěla do Albánie. Bohužel jejich kufry zůstaly v Praze. Dočkali se jich až po několika dnech. „Odletěli jsme z Prahy v pondělí v 11 hodin do Albánie. Kufry stály před letadlem, ty jsme poznali. Jedna paní se ptala letušky, jestli je naložili, jelikož si všimla, že s tím vozíkem odjeli. Ta řekla, že jsou samozřejmě naložené. Při příletu jsme stáli déle než hodinu u pásu s kufry. Najednou na obrazovkách zhasla všude Praha a nikdo nám nebyl schopný nic říct. Volala jsem do Invie, jelikož jsem tam dovolenou kupovala, ať pošlou nějakého delegáta. Jelikož nám řekli, že delegáta do té zóny nepustí, paní z Invie zařídila, že delegát přišel. Tímto bych chtěla poděkovat Invii Klatovy, protože bychom tam stáli ještě dnes. Delegát přišel a začala se sepisovat reklamace,“ popsala prvotní šok z nedoručených kufrů žena.

V kufrech měli veškeré oblečení, hygienické potřeby i léky. Alespoň minimum si tak museli koupit v Albánii znovu, což je vyšlo na stovky eur navíc, s čímž nepočítali. Kufrů se dočkali až ve středu v noci. Někteří je však stále nemají. „Kufry nakonec máme po pěti hodinách strávených na letišti a na cestě. Ten, kdo je ale nyní nedostal, tak si na své náklady má dnes vzít taxi a jet pro kufr na letiště. Jedna paní říkala, že už nemá peníze, tak jí delegátka řekla, ať si jde vybrat. Delegátka ani nevěděla, že je tam ještě jedna hromada naházených kufrů, ty našla další paní, a tam jsme měli i ty naše. Delegátka řekla, že toto není její práce,“ uvedla Klatovanka, která je ráda, že konečně mají své věci a mohou si alespoň zbytek dovolené užít.

Zpožděné dodání kufrů a výdaje spojené s jejich nedodáním mohou lidé řešit s pojišťovnami. „Naše partnerská pojišťovna AXA k této situaci uvádí, že při zpoždění zavazadel o více než šest hodin má klient při splnění podmínek nárok na kompenzaci do výše 5000 Kč. Až do této částky pojišťovna poté zpětně proplatí klientům na základě předložení účtenek veškeré nezbytné potřeby, které klienti postrádají z důvodu zpoždění zavazadla,“ sdělila mluvčí společnosti Invia Kateřina Ekrt Jiroušková.

Podmínkami se rozumí: Pojištění zavazadel je sjednáno jako neživotní škodové pojištění. Pojistnou událostí z pojištění zpoždění zavazadel se rozumí dodání zavazadel pojištěného leteckým dopravcem o 6 nebo více hodin od okamžiku přistání pojištěného v cílové destinaci, která se nachází mino území ČR, příp. SR. Z pojištění zpoždění zavazadel uhradí pojistitel pojištěnému prokazatelně doložené mimořádné výdaje na nákup nezbytných základních hygienických potřeb a oblečení, které pojištěný vynaložil při čekání na zpožděná zavazadla podle odstavce 2 z tohoto článku, a to nejvýše do limitu pojistného plnění, uvedeného v Přehledu pojistného plnění.

„Pokud tedy klienti mají sjednané pojištění zavazadel a jejich zavazadla se v cílové destinaci zpozdí o více než 6 hodin, měli by se bezodkladně obrátit na svou pojišťovnu. Při nákupu nezbytných hygienických potřeb a oblečení si uschovají všechny účtenky, aby je poté mohli nárokovat u pojišťovny. A to do výše limitu pojistného plnění, které mají uvedené ve smlouvě. Je však potřeba, aby si klient nejprve nechal od letecké společnosti vystavit potvrzení, že mu byla zavazadla zpožděna o 6 a více hodin. Potvrzení může být v papírové či emailové nebo foto podobě. Stačí obvykle nahrání fotografie z mobilu. Dále je potřeba doložit foto všech účtenek za nové věci, které si klient pořídil, aby kompenzoval svůj stav při nedoručených zavazadlech,“ doplnila informace mluvčí Invie.

Dle letiště problém způsobil zvýšený počet příletů a nedostatek zaměstnanců na letišti. „V neděli večer došlo k neočekávané situaci. Místo 17 příletů jich bylo 28, a to se propsalo do následujícího dne,“ vysvětlil předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pose s tím, že 70 % příletů bylo zpožděných a dceřiná handlingová společnost Letiště Praha Czech Airlines Handling nebyla schopná reagovat navýšením počtu zaměstnanců, protože jich má dlouhodobý nedostatek.

Aby se situace po zbytek letní sezony neopakovala, přijme letiště krizového managera, který bude mít mimo jiné na starosti i hladký průběh provozu letiště. Zároveň byla údajně přijata opatření, která mají zajistit, že žádný cestující už neodletí bez zavazadla a doby vykládky se zkrátí na jednu hodinu. Pomoci mají i brigádníci z personálních agentur, na které dohlíží vždy jeden zaměstnanec s bezpečnostní prověrkou.