V průvodu nechyběli koně, muzika a klenečtí zpěváci. Vyznačoval se spoustou roztodivných masek. Na "základně" Klenečských před hospůdkou U Psůtků voněly pečené buřty a čekala spousta diváků.