Rudolf Mayer
Pro Loučim je tento příslušník Májovců a souputník Františka Palackého, Boženy Němcové a Jana Nerudy významný tím, že své poslední dny dožil v chalupě čp. 25 a pochovaný je na místním hřbitově mezi významnými církevními osobnostmi u východní zdi kostela.
Rudolf Mayer zemřel mladý, řečeno básnicky ve chvíli, kdy se chystal v sedle bájného Pegasa vzlétnout do výše – bylo mu pouhých 28 let. Letos v srpnu uplynulo 150 let od jeho úmrtí.

Augustin Kaplický
Kněz a básník, publikoval pod jménem Jaromír Chod. Často se s rodinou stěhoval do míst, kde měl jeho otec pracoviště. Bydleli v Písku, Domažlicích, Klatovech. V roce 1877 byl vysvěcen v českobudějovickém semináři na kněze. Působil v zapadlých německých osadách pod šumavskými horami.
Přispíval do časopisů Brněnský obzor, Posel ze Sušice, Svatobor, Šumavan, Vlast, Zlata Praha a mnohých dalších. Je pochován podle svého přání v Loučimi, vedle hrobu svého přítele, básníka Rudolfa Mayera.

(bau, hus)