Sněhové přeháňky v posledních dnech opět ukázaly, že státní silnice 2140 (SRN) a II/184 (CZ) vedoucí přes Všeruby nejsou vhodné pro průjezd těžké tranzitní dopravy.

Přestože posypová vozidla byla v provozu již od počátku sněhových přeháněk, nebylo možné, aby se zabránilo dopravnímu chaosu.
Ten byl vyvolán nákladními automobily, které zablokovaly silnici a zastavily tak veškerý provoz. Jednalo se téměř výhradně o vozidla v režimu tranzitní dopravy.

O pár metrů dál na německém území na křižovatce směrem na Großaign došlo ke srážce dvou vozidel. Jen díky obrovskému štěstí se nehoda obešla bez tragických následků.

Podle starosty Josefa Kammermeiera a radních městyse Eschlkam trasa k hraničnímu přechodu Všeruby není pro tranzitní dopravu vhodná.
„Je nutné se začít vážně zabývat otázkou uzavření tohoto úseku pro těžkou tranzitní dopravu z bezpečnostních důvodů. Jen díky mírné zimě jsme vděční za to, že nedošlo k nějaké tragédii," prohlásil Kammermeier.

Starosta Všerub Václav Bernard se připojil k názoru vedení městyse Eschlkam a doplnil, že prioritou je především bezpečnost občanů.

To je i hlavní důvod, proč se obě strany snaží prosadit místní úpravu provozu na omezení vjezdu těžké tranzitní dopravy.
„Je pro mě zcela nepochopitelné, že to kompetentní orgány nevnímají. Naopak se tváří, jako bychom se snažili celý problém zveličit. V našem případě je nutné okamžité řešení, které v konečném důsledku povede ke zvýšení bezpečnosti občanů všech dotčených obcí," zdůraznil všerubský starosta.

Zastupitelé Všerub už léta usilují o omezení dopravy v obcích. Nákladní auta zde ztrpčují život místním obyvatelům. Ruší je ze spánku a ničí jim domy.