Více než dva roky hledá práci paní Pavla z malé obce na Klenečsku.

„Původně jsem myslela, že na úřad práce zajdu jednou, dvakrát a určitě se nějaká práce najde, ale realita mě zaskočila," popisuje svůj návrat na pracovní trh po mateřské dovolené, která se při dvou dětech protáhla na pět let.

Podobně jako ona je na tom na Domažlicku dalších 2951 lidí. Právě tolik uchazečů o zaměstnání registroval k poslednímu březnovému dni domažlický úřad práce.

„Chodím tam jednou za dva měsíce a vždycky si říkám, že už je to naposledy, že už příště oznámím jen jméno svého zaměstnavatele," říká mladá žena. Práci se jí však najít zatím nepodařilo.

„Na jedno volné pracovní místo v naší evidenci připadá 9,5 uchazeče," uvedl aktuální statistický údaj Zdeněk Písařík, ředitel domažlického pracoviště Úřadu práce ČR. I když tento poměr nevypadá optimisticky, jedná se o desátý nejlepší údaj ze všech 77 okresů v ČR.

Po stálém trendu, když za pracovníky úřadu práce mířilo více žen než mužů, došlo k obratu. Paní Pavla je jednou z 1459 zaregistrovaných žen, mužů bylo v evidenci 1493.

Oproti únoru klesl počet nezaměstnaných na Domažlicku o 15 osob a míra nezaměstnanosti se díky tomu snížila o 0,5 procenta.
„Příznivější březnová čísla způsobil pozvolný nástup sezonních prací," domnívá se Písařík.

„Nechtěla bych skončit někde v továrně u pásu, bojím se, že bych se odtamtud už k lepší práci nedostala," dívá se do budoucna nezaměstnaná matka dvou malých dětí. Jejich rodinu živí manžel, který podniká, paní Pavla by na podporu v nezaměstnanosti již nedosáhla. Tu v březnu na Domažlicku pobíralo 630 nezaměstnaných.

Aktuální čísla:

Míra nezaměstnanosti na Domažlicku: 6,9%
Celorepublikový průměr: 8,0%
Počet nezaměstnaných: 2952
Práceschopné obyvatelstvo (15-64 let) –  počet osob 41542
Počet osob v evidenci se zdravotním postižením: 456
Volná místa: 291
Počet osob procházejících rekvalifikací: 35
V březnu bylo nově do evidence zařazeno 243 lidí.
Údaje jsou platné k 31. březnu