Příští pátek rozsvítí kostely v našem regionu akce nazvaná Noc kostelů. Svůj původ má v Německu, ke kterému se posléze přidalo Rakousko, Česko a další státy.

Noc kostelů vznikla proto, aby umožnila široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. A nejen to. V uvedený květnový den mohou příchozí v církevních stáncích nahlédnout do míst, která bývají po většinu roku očím veřejnosti skryta. V našem regionu se letos do akce zapojí osm kostelů v sedmi místech.

„Milí přátelé, zvykli jsme si na to, že naše města a vesnice mají své kostely. Dříve bylo samozřejmé, že o nedělích a svátcích a při radostných i bolestných příležitostech se všichni obyvatelé v těchto kostelích shromáždili. Byly to ´jejich´ kostely, které je provázely po celý život od narození až do smrti, respektive od křtu po pohřeb, a hrály v jejich životě důležitou roli, protože byly místem jejich duchovního růstu a zrání, formace, posily a útěchy. Místem, kde se rozvíjela jejich víra, která dávala jejich životu hodnotu a smysl, posilovala naděje, která člověku dávala sílu a nosnost ve všech radostech i bolestech, a prohlubovala láska, která formovala a naplňovala jeho vztahy k Bohu a k celé skutečnosti, jež člověka přesahuje, včetně jeho smrti a životu po smrti, k sobě samému a ke všem lidem blízkým i vzdáleným,“ říká mimo jiné ve svém poselství plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Otec biskup připomíná, že lidé byli v kostelích vždy vychováváni ve svém lidství, v úctě a lásce k přírodě a celému stvořenému světu, k lidskému rodu, ale také ke své obci, národu a zemi.

„V loňském roce se Noc kostelů u nás uskutečnila poprvé a zúčastnilo se poměrně dost lidí, což jsem jako starosta města uvítal. Proto jsem letos nad touto akcí převzal záštitu, aby bylo vidět, že sám starosta má o tuto akci zájem, a to včetně zastupitelů města. Určitě by se každý měl nad sebou zamyslet a zastavit se, neboť v této uspěchané době je to určitě zapotřebí. Proto tuto akci podporuji a doufám, že se na ní i setkáme,“ uvádí k letošní ´Noci´ starosta Hostouně Miroslav Rauch.

Někteří organizátoři Noci kostelů připravili pro návštěvníky další doplňkový program.

„Rád bych upozornil na přednášku Zdeňka Procházky o náhrobnících u kostela Všech svatých,“ říká Petr Vondraš s tím, že lidé by si neměli nechat ujít ani netradiční večerní výstup na věž arciděkanského kostela a ukázku šikovnosti zvoníka.

A zatímco v Bělé se stejně jako vloni budou odlévat svíčky a jsou připraveny zábavně vzdělávací aktivity pro děti, v Třebnicích nabídnou výstavku historických fotografií kostela sv. Jiljí, mezi nimiž nechybí vzácné snímky třebnického betléma a také dokumentace z opravy krovu a střechy, která v současnosti probíhá.

Po svém pojali Noc kostelů Hostouňští.

„Děti si mohou vymalovat obrázky, za což dostanou malou odměnu. Prohlídku kostela doplní výstavkou děti z výchovného ústavu a dětského domova, v budově pod kostelem předvede práci na hrnčířském kruhu paní Vondrysková a paličkování paní Paulová. Výstavkou fotografií necháme nahlédnout do historie i současného života našeho farního společenství,“ láká Jiří Beneš.