„Mor včelího plodu byl zjištěn ve včelstvech ve vsi nedaleko Domažlic. Bylo ihned vytyčeno ochranné pásmo, ve kterém a ze kterého se v žádném případě nesmí včely nikam převážet. Ochranné pásmo je poměrně rozsáhlé, sahá od obce Prapořiště a Zahořany prakticky až ke státní hranici na Všerubsku. Spadá do něj celé město Domažlice a končí u Pasečnice,“ uvedl Deníku za Okresní výbor Českého svazu včelařů Vilém Frisch.

Podle jeho slov nelze přesně určit, jakým způsobem se včelí mor na Domažlicko dostal. Není však vyloučeno, že před osmi lety, kdy v našem regionu museli včelaři pálit zamořená včelstva, úly a veškerá používaná zařízení, nemusel někdo splnit likvidaci na sto procent. „Rád bych požádal nejen včelaře, aby nám ohlásili, pokud se v těchto dnech objevily či najednou objeví v jejich okolí úly či kočovná včelstva. Včelaře prosím, aby se chovali seriozně a nepřemisťovali včelstva z území ochranného pásma někam jinam,“ upozornil Frisch.

Mor včelího plodu je závažné onemocnění. Včelstva ve vymezeném ochranném území musí být zkontrolována Státní veterinární správou, nakažená včelstva jsou likvidována, což znamená spálení úlu včetně usmrcených včel a veškerého nářadí a pomůcek, které přišly do styku s napadeným včelstvem a jsou z hořlavého materiálu. Nehořlavé (kovové) pomůcky je nutné desinfikovat a dále také asanovat plochu před včelínem respektive na včelnici.

Nákazou se zabývá okresní vedení včelařů i veterinární správa, o dalších závěrech a opatřeních vzešlých z jejich jednání budeme informovat.