S koncem roku dochází každoročně na ´porcování medvěda´. Poslanci sváděli boj o stovky milionů korun, kterými chtějí podpořit projekty ve svých regionech.

Rovných devět milionů korun, tedy druhá největší částka, kterou se pro domažlický okres podařilo vybojovat, by mělo pomoci dokončení statického zajištění a odvodnění kostela augustiniánského kláštera v Pivoni. „Chceme provést důkladné odvodnění celého areálu. Rádi bychom samozřejmě realizovali více věcí, ale nemůžeme dopředu s jistotou říci, nač peníze stačí,“ řekl Ladislav Henek, předseda Občanského sdružení Aurelius, které je vlastníkem kláštera. „Měl jsem dlouhou schůzku s odborníky, kteří napočítali spoustu věcí, které je naprosto zásadní udělat, například dodatečné práce po opravách havarijních stavů východního, západního a jižního křídla konventu.“

Členové Aurelia by rádi co nejdříve zpřístupnili alespoň malou část kláštera. „Bohužel vše závisí na penězích, kterých se nedostává,“ poznamenal Henek s tím, že více informací o pivoňském klášteru lze najít na webových stránkách sdružení www.pivon.cz.

Na deset milionů se těší Základní škola ve Kdyni. „Půjdou na stavbu nového pavilonu,“ uvedla ředitelka školy Jaruška Šafránková a pokračovala: „Ten opravdu nutně potřebujeme. Vznikne namísto dvou takzvaných Chánosů – montovaných objektů, které se postavily před třiadvaceti lety. Máme v nich osm tříd, ale už se jim rozpadají základy, zatéká do nich a je s nimi spousta dalších problémů.“

V novém jednopatrovém pavilonu by vedle osmi tříd měly vzniknout i učebny výpočetní techniky a jazyků, sborovna, pracovna pro zástupkyni ředitele a kabinety. „Doufáme, že se podaří nějak vyřešit propojení nového pavilonu s hlavní budovou, aby děti mohly přecházet suchou nohou,“ dodala ředitelka kdyňské školy.

Nač dostaneme?

Kdyně – 10 milionů korun nový pavilon základní školy
Staňkov – 2,5 milionu korun na rekonstrukci základní školy
Bukovec – 2 miliony korun na
dokončení rekonstrukce kostela
Pivoňský klášter – 9 milionů
korun na dokončení statického zajištění kostela a odvodnění
Hostouň – 4 miliony korun na
rekonstrukci základní školy