Zatímco pod okny radnice si veřejnost užívala vánoční atmosféry, zástupci města debatovali o slavnostech svobody, které v příštím roce připadají na neděli 5. května. „Měl jsem tu čest převzít z rukou kapitána M. C. Ablese pamětní list,“ říká I. místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Stodola plná diváků – přesně takto vypadala poslední sobotu před Vánoci stodola v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni.
Pohádková atmosféra se nesla stodolou u Popelky