Před 14. hodinou jsme se zaměřili na domažlickou radnici, kde odevzdávali výsledky voleb zástupci volebních komisí z Domažlic a okolí.

Těsně před druhou nodpolední dojely k radnici Marie Buršíková (ved. správního odboru MěÚ Domažlice) a Dagmar Murínová (vedoucí kanceláře starosty). 

Zástupci volebních komisí jim tentokrát nedali příliš času, neboť jako první přijeli třináct minut po ukončení voleb z domažlického okrsku 8, jenž mšěl volební místnost v plaveckém bazénu.

Chvilku po nich přijeli přespolní, a to zástupci volební komise s výsledky voleb v Bořicích.

Jako třetí přijekli odevzdat výsledky voleb z domažlického okrsku č. 7, jenž sídlil v Základní škole Msgre B. Staška.

Po nich přiváželi výsledky z menších obcí - Pelechů, ždánova a Babylonu, a posléze začalo být na schodech radnice pěkně ´ nacpáno´.

Marie Buršíková s Dagmar Murínovou už podobný povolební frmol znají, takže si s ním dokázaly poradit, měly předem vymyšlené, jak přijíždějící koordinovat.