Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů se už podruhé konalo na domažlické radnici přijetí zástupců seniorské veřejnosti.

Při slavnosti v obřadní síni radnice byli oceněni ti z řad dříve narozených, kteří aktivně pracují ve spolcích a organizacích nebo se podílejí na organizaci společenského života, například v domovech pro seniory.

Za jejich práci jim poděkovali starosta Miroslav Mach, místostarostové Zdeněk Novák a Stanislav Antoš i předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Libuše Matějková.

„Na různých společenských, kulturních, sportovních nebo turistických akcích se potkáváme se stále stejnými lidmi. Naším společným cílem musí být do společného dění zapojit i další obyvatele," zmínil velký úkol starosta Mach.

Setkání se zúčastnili i členové Městské rady seniorů, která pracuje již třetím rokem. Přítomné pozdravil i předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec.

Ocenění senioři:

Karel Bílek – aktivní člen Klubu českých turistů
Jaromír Krčma – aktivní člen Klubu českých turistů
Václav Štauber – aktivní člen Českého svazu chovatelů
Bedřich Řehka, Václav Hruška, Ladislav Verner – úspěšní reprezentanti domažlického sportovního seniorského týmu na krajské i celostátní úrovni
Marie Plzenská – předsedkyně domažlické organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
Marie Čadková – aktivní členka ZO SPCCH
Marie Hanáčková – obyvatelka krajského domova seniorů, aktivní ve společenském životě
Josefa Voláková – aktivní ve společenském životě
Zdeňka Veselá – obyvatelka městského domova seniorů, aktivní ve společenském životě