Ani do konce tohoto roku se obyvatelé Klenčí, kteří docházejí za nákupy do místní samoobslužné prodejny v ulici poblíž základní školy, nedočkají nového chodníku, po němž by bez větších problémů došli pro nákup.

Přitom byl nový chodník diskutován a tak trochu slibován už v době, kdy se prováděla rekonstrukce průtahu Klenčím, která byla dokončena vloni. Chodník u prodejny měl navazovat na část, již vybudoval městys. U prodejny mají i jednu zvláštnost, schody, které nevyúsťují na novém chodníku souběžném s hlavní silnicí, nýbrž končí pár desítek centimetrů nad ním.

„Je to hrozný. Už pár lidí si tu na chodníku před prodejnou zvrtlo nohu a pořád se nic neděje," řekl občan mířící za nákupy, ale nesdělil jméno.

„Zjišťoval jsem, jaké kroky byly podniknuty ze strany městyse a poslední výzva majiteli byla odeslána v roce 2013. Potom se nedělo nic. Proto stavební úřad uspořádá kontrolní prohlídku, po jejímž výsledku bude postupovat dále," sdělil minulý týden na dotaz Deníku starosta Jan Bozděch.

Zároveň potvrdil slova občana, že o podvrtnutí končetin občanů na uvedeném chodníku nebyla nouze.

„Vím, že se to tam několikrát událo, dokonce se to stalo i mně, proto to mohu potvrdit," uvedl na dotaz Deníku starosta Klenčí.

K jím avizované prohlídce došlo a jsou známy její závěry.

„Proběhlo tam místní šetření, za obec tam byl pan starosta, byli přizváni i pracovníci oblastního inspektorátu práce a přítomni byli zástupci vlastníka objektu – společnosti VHC-HOLDING Zruč-Senec, jež je zároveň provozovatelem prodejny. Chodník musí do konce příštího roku opravit, tak to bylo dohodnuto v souladu se všemi účastníky šetření," uvedl Deníku vedoucí Stavebního úřadu Klenčí pod Čerchovem Jiří Hruška.

Není uvedený termín s ohledem na stav chodníku a možnost úrazu lidí příliš dlouhý?

„Vše je trochu složitější. První termín k nápravě je stanoven do konce tohoto roku a týká se zásobovací rampy za obchodem. Je daleko nebezpečnější než celý chodník. První věc k nápravě je zajištění této rampy tak, aby se k ní nedostali občané. Druhá věc je pak chodník, kde dojde k nápravě příští rok. Majitelé a provozovatelé obchodu přijeli na jednání s byznys plánem, jímž nám dokladovali, že v letošním roce nebudou z finančních důvodů schopni chodník opravit," poznamenává starosta.

Nerentabilitu prodeje přitom zmiňoval už jeden z námi oslovených: „Vůbec se nedivím, že jim sem dost lidí přestalo po téhle hrůze chodit! Nemohou si pak stěžovat, že málo prodají!"

Zajímalo nás, jak si městys opravy v tak dlouhém časovém intervalu představuje.

„Do konce příštího roku chceme, aby opravili celou přístupovou cestu včetně schodiště. Oprava bude stát hodně peněz, bylo by dobré, pokud by se jim dařilo opravovat po částech. I to by pro městys bylo vyhovující, pokud by se s tím na jaře začalo konečně něco dělat. Stav je neúnosný a pro občany je nebezpečný," uznává starosta.

Zkoušeli jsme telefonovat i dvěma zástupcům společnosti, ale nebrali telefon.

Kromě návrhu na dílčí opravy byl při jednání vznesen také další, a to zachovat pouze jednu přístupovou cestu a zrušit schodiště, které de facto nikam nevede.

„Majitelům jsem předložil myšlenku, proč schodiště nezrušit, protože – jak říkáte – schody nikam nevedou. Oprava přístupu by pak nebyla tak finančně náročná. Přístupovou cestu je totiž nutné opravit včetně podloží, protože podklad chodníku není v pořádku," říká Bozděch s tím, že zachování jediné přístupové cesty by bylo u jeho pohledu efektivnější.

Nemá první muž Klenčí dojem, že byli při jednání s vlastníky prodejny a jejích přístupových cest příliš shovívaví?

„Vysvětlil bych to takhle. Naším cílem je tuto prodejnu v Klenčí udržet, protože má tradici, funguje a lidé jsou zvyklí do ní chodit nakupovat. Máme v Klenčí i další prodejny, ale tuhle má český provozovatel a naším cílem je prodejnu udržet, ne ji přivést našimi požadavky v podstatě do krachu. Proto jsme se dohodli na termínu, který se oběma stranám jevil jako optimální," konstatoval na závěr starosta Bozděch.