Likvidace starých budov je zatím ve fázi příprav. Rada města Domažlice schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na odstranění vybraných objektů. Ne všechny budovy si totiž zaslouží zbourat. „Na Fichtenbachu se jedná o jeden objekt – bývalou rotu,“ zmínil místostarosta Stanislav Antoš. Zatímco na Malinové hoře jde rovněž o jednu budovu, na Čerchově z celého prostranství zmizí hned sedm objektů.

Projekt zahrnuje všechna vybraná místa. „Je to možnost, jak se zbavit nepotřebných budov.

Některé z nich jsou obloženy eternitem,“ pokračoval místostarosta Antoš s tím, že by na demolici bylo možné dosáhnout i na dotaci. Přípravy a jednání ztěžuje skutečnost, že objekty nepatří jednomu vlastníkovi. Spolupracuje se se všemi zúčastněnými stranami, což jsou především CHKO, armáda, Klub českých turistů či městys Klenčí pod Čerchovem.