„Hmota základního kamene nebude upravována – na plochu krycí betonové desky nebude osazována žádná plastika," cituje jednu z podmínek Michael Bašta z Národního památkového ústavu (NPÚ) Plzeň.

Další je, že pro případný památník bude podle odborného posouzení aktuálního stavu baldovského návrší navrženo zcela nové místo.

„Dochovaný základní kámen z roku 1931 je kulturní památkou a již delší dobu vyžaduje  celkovou obnovu. Byl zamýšlen jako součást připravované realizace monumentálního, 18 metrů vysokého památníku – rozhledny, jenž měl být vystavěn podle návrhu architekta Kamila Roškota z roku 1930. K vybudování tohoto památníku a pravděpodobnému zakomponování základního kamene do jeho hmoty s ohledem k následným historickým událostem nedošlo," zdůvodňuje Michael Bašta a pokračuje: „Základní kámen postupem doby převzal funkci památníku. Proto se přikláníme k názoru, že by s pamětními plaketami měl zůstat nadále tím, čím je – pietně pojatou připomínkou prvorepublikového záměru vybudovat na vrchu Baldov gigantický památník celonárodního významu. Nikoli tedy podstavcem plastiky, která by původně zamýšlenou funkci a vypovídací hodnotu dochovaného základního kamene v určitém ohledu zastírala."

Vyjádření NPÚ tak nepodporuje původní záměr radnice dostavět na podstavec nějaké umělecké dílo. „Město vydá vyjádření, že se zmíněnými závěry nesouhlasí," popsal další postup domažlický starosta Miroslav Mach.

Konečné rozhodnutí k zamýšlené dostavbě vydají památkáři z domažlického úseku památkové péče.