Lidé po celém světě zapalují svíčky, a společně si tak připomínají památku zesnulých dětí. V České republice si tento den připomínáme díky organizaci Dlouhá cesta již od roku 2010. Také v Domažlicích měli tuto neděli lidé možnost zúčastnit se akce Zapalme svíčku.

Zájemci se sešli ve 14:45 hodin u rybníku u Tři vrb, odtud společně vystoupali na nedaleký Baldov, kde společně zapálili svíčky. Na místě bylo připraveno malé občerstvení a teplý čaj. Počasí akci příliš nepřálo, i přesto byla účast vysoká. Na Baldově tak zahořelo téměř 50 svíček. Balóny přání ale kvůli silnému větru nebylo možno letos pouštět.

Tato akce je nejen připomínkou památky zesnulých dětí, ale také příležitostí nebýt alespoň chvíli sám. Je to příležitost poznat nové přátele, podělit se s nimi o svá trápení, je to příležitost vyslechnout si příběhy druhých. Je to příležitost poznat, že každá cesta se dá zvládnout, jsme-li obklopeni lidmi, kteří nám na naší dlouhé cestě podají pomocnou ruku a alespoň kousek té těžké cesty jdou s námi.

Organizátoři akce děkují všem, kteří přišli uctít památku dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili dospět a zestárnout. Děkují manželům Valečkovým za materiální zajištění akce, paní Jankovcové z MKS, panu Johánkovi z Chodské prodejny, Městu Domažlice, Městu Poběžovice a Domažlickému deníku za pomoc s propagací akce a samozřejmě také všem, kteří pomohli s organizací akce.

Marie Pivoňková