Rada města schválila cenu podnájmu kabin na koupališti Babylon pro sezonu 2023. Za malou, kterých je v areálu 204, zaplatí zájemci poplatek 800 Kč za rok. Za velkou kabinu, kterých je v areálu 11, bude cena 1000 Kč za rok. „Peníze za podnájem budou využity na opravy a údržbu kabin,“ uvedla radní Lenka Bauerová.

Vstup zdarma

Potěšující pro návštěvníky je, že vstupné na babylonskou pláž se ani letos platit nebude. Poplatek se přestal vybírat v roce 2011 poté, co babylonský rybník prošel náročným odbahněním. Dno se tehdy čistilo poprvé od roku 1930, od kdy je v majetku města Domažlice.

Jaroslav J. u Krajského soudu v Plzni.
Za zneužívání chlapců v dětském domově si vychovatel odsedí tři roky

S finančními náklady za odbahnění tehdy zásadně pomohla dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), která pokryla 95% nákladů z částky 34,2 milionu korun. V podmínkách pro přiznání dotace byl bod, že nesmí být v místě, kterou podpořila státní dotace, po dobu 10 let provozována komerční činnost, kterou byl i příjem ze vstupného, provoz stánků na pláži nebo podnájem kabin.

Prodej pozemků odložen

Babylonu se týkal i další bod, ale ten byl radními odložen. Šlo o projednání žádostí o prodej pozemků pod rekreačními objekty v katastrálním území Babylon. Odloženo bude do doby předložení všech žádostí o odkup dle schváleného společného záměru.

V Plzeňském Prazdroji otevřeli nový, plně automatizovaný sklad. Ten poskytne více skladovací kapacity a zajistí rychlejší expedici piva k zákazníkům. Jedná se investici za 780 milionů korun, největší v plzeňském pivovaru od roku 2006.
Prazdroj otevřel nový, plně automatizovaný sklad, podívejte se

Původně zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili prodej pozemků pod chatami (chatová oblast vpravo od silnice při výjezdu z Babylonu na Českou Kubici). Prozatím však všichni majitelé chat nereagovali a žádosti o koupi nepředložili. "Šlo o společný záměr vlastníků 15 chat. Zastupitelé projevili vůli prodat pozemky všem. Osm smluv je připraveno, tři majitelé nezažádali o odkup, další neodeslali smlouvu a u jedné chaty se řeší majetkové vypořádání,“ vysvětlil místostarosta Viktor Krutina.