Na této výměře je šedesát krmných zařízení. Díky nekonečné práci černíkovských myslivců se dnes v jejich revíru vyskytuje srnčí, dančí, černá i drobná zvěř. Současným hospodářem sdružení je Petr Štauber.

„Dnes máme třicet členů. Zájem o myslivost mají i mladí. Vloni jsme přijímali dva nové členy. Ve sdružení máme i jednu ženu, je u nás šestý rok a zůstává jedinou členkou za celou dobu existence našeho sdružení,“ říká Štauber.


Také myslivci úzce spolupracují s obecním úřadem.

„Obec je vlastníkem zdejších lesů, takže spolupráce je nutná. Pořádáme různé brigády a snažíme se předcházet škodám,“ dodává Štauber.


Na začátky zdejšího mysliveckého sdružení vzpomíná i dlouholetý člen a bývalý hospodář Vladimír Vlček.

„Současné myslivecké sdružení bylo založeno v roce 1972 a vzniklo sloučením slavíkovického a černíkovského sdružení. Zakládajících členů bylo kolem patnácti. Za dobu jeho existence se podařilo udělat mnoho dobrého. Bývala tu jen drobná zvěř a srnčí. Během doby se nám podařilo docílit toho, že je zde mnohem více stálé zvěře,“ řekl Vlček.

Černíkovští myslivci pořádají pro širokou veřejnost každoročně Hubertskou zábavu a kromě obrovského množství odpracovaných hodin si udělají čas i na střelecké soutěže, ve kterých si jejich členové vedou velice dobře.