V polovině září se v Kanicích, honitbě místního mysliveckého sdružení Úboč, konaly lesní a barvářské zkoušky malých loveckých plemen psů. Startovní pole čítalo dvanáct psů na lesní zkoušky a šest psů na barvářské zkoušky.

Lesní zkoušky kvalifikují jezevčíky - teriéry jako upotřebitelné pro dosled spárkaté zvěře a u slídiče navíc pro dohledání drobné zvěře v lesních honitbách.

Barvářské zkoušky prodlužují dosled spárkaté zvěře u obou skupin psů až za hranici dvanácti hodin.

„V současné době jsou dobré podmínky pro chov a rozvoj spárkaté zvěře v našich honitbách. Lesní zkoušky a hlavně barvářské zkoušky se svojí dvanáctihodinovou pobarvenou stopou prověřují kvalitu každého jedince pro loveckou praxi,” konstatoval jednatel okresního mysliveckého spolku Domažlice Petr Kopf.

Vlesních zkouškách z dvanácti psů obstálo osm a na barvářských zkouškách ze šesti čtyři. Zbývající dva vykonali loveckou upotřebitelnost.
Po sečtení výsledků bylo jasné, že v sobotních zkouškách zvítězila Lenka Kopfová z Milaveč s německým křepelákem Alka z Milaveč, druhý skončil Josef Kosnar z Domažlic s alpským brakýřem jezevčíkovitým Zipo z Hakamilu a třetí místo obsadil Josef Konopík ze Kdyně s drsnosrstým jezevčíkem Negr z Husína.

Nedělní barvářské zkoušky skončily tímto pořadím: 1.Josef Kosnar z Domažlic s alpským brakýřem jezevčíkovitým Zipo z Hakamilu, 2. Lenka Kopfová z Milaveč s německým křepelákem Alka z Milaveč, 3.Jaroslav Kalina z Kanic s drsnosrstým jezevčíkem Klára z Hustopečských rybníků. ⋌(red)